Spørg om livskvalitet

MSguiden Spørg om livskvalitet og MS (multipel sclerose)
Lev med MS Diverse

Som optakt til vores live-spørgetime på Facebook d. 19. juni, har vi talt med Mikkel Anthonisen, der vil svare på spørgsmål om emnet 'livskvalitet og multipel sclerose (MS)' via chatten på Facebook.

Hvis man spørger Mikkel Anthonisen, vil han helst kaldes læge og sømand, for ved siden af sit arbejde som overlæge på Neurologisk klinik på Herlev Hospital, er Mikkel både initiativtager og skipper på projektet Oceans of Hope, hvor Mikkel blandt andet har sejlet jorden rundt med en besætning af skiftende gaster, der dog alle havde det til fælles, at de havde multipel sclerose. 
Mikkel Anthonisen har suppleret sin lægeuddannelse med en uddannelse i psykoterapi og har med den baggrund også arbejdet som coach og terapeut. 

Usynlige symptomer giver nedsat livskvalitet
Mikkel lægger ud med at tegne rammerne op: "Jeg vil gerne starte med at understrege, at både fysiske (synlige) og kognitive (usynlige) MS-symptomer kan være med til at give mennesker med MS nedsat livskvalitet. Fordi begge typer symptomer kan være stærkt invaliderende og derfor skræmmende at forholde sig til som menneske,” siger Mikkel og fortsætter: ”Jeg oplever dog, at der generelt set er et lille flertal af dem med usynlige symptomer, der oplever en nedsat livskvalitet, fx mennesker med kognitive påvirkninger, nervesmerter, føleforstyrrelser, vandladningsgener eller træthed m.m." 

Ændrer selvopfattelsen
Det er meget individuelt, hvilke symptomer multipel sclerose giver hos det enkelte menneske, og mange vil opleve at have flere symptomer fra sygdommen, ofte både synlige og usynlige symptomer.
"Som regel er det fordi, at de 'usynlige' symptomer i høj grad kan være med til at ændre personens selvopfattelse," fortæller Mikkel og bruger sig selv som eksempel; "Hvis jeg som læge var nødt til at bruge en krykkestok for at bevæge mig rundt, ville det ikke påvirke min livskvalitet og selvforståelse i nær så høj grad som, hvis jeg oplevede, at have svært ved at tænke systematisk og analytisk – en kognitiv evne jeg i høj grad er afhængig af i mit arbejde." 

Frygt for symptomer
"Og det leder mig videre til min anden pointe," siger Mikkel og fortsætter: "Nemlig, at den nedsatte livskvalitet også tit hænger sammen med bekymringer og angst for, hvad fremtiden med MS vil bringe. Multipel sclerose er en uforudsigelig sygdom og når man lever med sclerose hver dag, er det meget naturligt at gøre sig en masse bekymringer: Bliver jeg ramt af et attak? Bliver min hukommelse dårligere? Hvordan skal jeg kunne passe mit arbejde, hvis jeg er nødt til at hvile midt på dagen? Den type bekymringer, vi kan kalde dem bekymringer for konsekvenserne at symptomer, fylder tit meget og kan have en stor indflydelse på livskvaliteten," fortæller Mikkel.

Hvem er jeg?
"På den måde kan man sige, at MS også er en eksistentiel sygdom, fordi den tvinger den, der er ramt, til at stille sig selv spørgsmål som: Hvem er jeg, hvis jeg ikke kan arbejde som læge, grafiker eller frisør? Vil jeg stadig have værdi som menneske i samfundet, i familien eller i sportsklubben, hvis jeg ikke længere kan deltage, som før jeg blev syg? Svaret er selvfølgelig, at alle mennesker har værdi, og at alle kan bidrage, uanset hvad deres omstændigheder er – det er bare ikke altid, man selv kan se, hvad man bidrager med, når man er syg," pointerer Mikkel.

Når man er til kontrol på MS-klinikken, er det vigtigt, at man får sat ord på sine symptomer samt de bekymringer symptomerne kan give. Nogle MS-symptomer kan lindres med medicin eller træning, og andre kan man lære at leve bedre med, fx gennem coaching eller terapi. 
Mikkel Anthonisen præciserer: "Det er mit indtryk, at personalet på landets MS-klinikker gør sig umage for at der, i forbindelse med kontrollerne, også er lejlighed til at tale om livskvalitet og andre emner, der måske også bekymrer de pårørende – men når det er sagt, så er det da også en god idé, at man som patient, selv bringer de emner på banen, så man er sikker på, at der er tid til at tale om dem ved kontrolbesøget," slutter Mikkel Anthonisen af med.

Har du spørgsmål til Mikkel Anthonisen om livskvalitet eller andre generelle emner i forbindelse med multipel sclerose, er du meget velkommen til at skrive til Mikkel via opslaget på MSguidens Facebookside på selve dagen, så vil vi tage dit spørgsmål med til Mikkel, når han den 19. juni mellem kl. 17-18 sidder klar til at chatte live på Facebook om livskvalitet og sclerose. Husk at Mikkel ikke kan svare på spørgsmål om konkret medicin, behandling eller diagnoser. Spørgsmålene vil blive besvaret i en åben chat, så flest mulige kan få glæde af hans svar. Hvis man ikke er interesseret i at få sit navn frem, kan man sende spørgsmål via Facebooksidens beskedfunktion på selve dagen.

Husk ikke at skrive personfølsomme informationer som adresse, mobilnummer, navne på ansatte i sundhedsvæsnet etc. i kommentarerne, da denne Facebook-chat er åben for alle og oplysninger derfor vil være offentligt tilgængelige. 

Det er ikke muligt at få individuel rådgivning og vejledning om medicinske og/eller lægefaglige spørgsmål via denne Facebook-side, og intet indhold på denne Facebook-side udgør eller skal forstås som medicinsk eller lægefaglig rådgivning. Du bør derfor altid kontakte din neurolog/læge, hvis du har spørgsmål til din behandling, medicin eller specifikke sygdomssituation. Vi vil opfordre dig til også at læse vores retningslinjer nedenfor for deltagelse på denne Facebook-side, inden du begynder at kommentere og dele indholdet.

Maj 2019