Vilkår & Betingelser

Denne side beskriver de vilkår og betingelser, der regulerer brugen af dette websted (herefter betegnet “Webstedet”).

Ved at besøge Webstedet påtager du dig uden forbehold ansvaret for at overholde disse vilkår og betingelser.

Da disse vilkår og betingelser kan ændres når som helst uden forudgående varsel, råder vi dig til at gennemgå dem regelmæssigt.

 1. Intellektuel ejendom

Webstedet tilhører og drives af Sanofi, Sanofi Genzymes forretningsenhed (herefter betegnet “Virksomheden”), der tilhører Sanofi Group. Layoutet og alle komponenterne, herunder varemærker, logoer og domænenavne, der forekommer på Webstedet, www.msguiden.dk, er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendom og tilhører det franske moderselskab: Sanofi eller dettes datterselskaber, eller deres brug er underlagt en autorisation.

Ingen af Webstedets komponenter må kopieres, gengives, ændres, redigeres, downloades, denatureres, overføres eller distribueres på nogen som helst måde via noget som helst medie, hverken helt eller delvist, uden Virksomhedens forudgående, skriftlige samtykke, undtagen udelukkende til brug ifm. pressemæssige krav, der er betinget af overholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, samt alle andre angivne ejendomsrettigheder. Kun kopiering til privat brug er autoriseret til din egen, personlige, private, ikke-kommercielle brug på din personlige computer.

Enhver autoriseret brug af elementer, der udgør dele af eller er vist på Webstedet, må ikke denatureres, ændres eller modificeres på nogen som helst måde.

Sanofi eller dettes datterselskaber forbeholder sig ret til at anlægge sag ifm. enhver overtrædelse af dettes intellektuelle ejendomsrettigheder.

 1. Oplysningernes karakter

Oplysninger, specielt finansielle oplysninger, der offentliggøres på Webstedet, må ikke betragtes som opfordringer til at investere. De bør ikke under nogen omstændigheder fortolkes som prospektering eller som et offentligt tilbud, og de udgør heller ikke et tilbud om at abonnere på, købe eller bytte aktier eller andre værdipapirer i Sanofi og/eller dettes relevante datterselskaber. Virksomheden vil gerne gøre dig opmærksom på, at finansielle oplysninger, der slås op på Webstedet, opdateres regelmæssigt (hvis der vises finansielle oplysninger online).

Webstedet kan vise meninger fremsat af eksperter, der konsulteres om et bestemt emne, ifm. Webstedets indhold eller uddrag fra nyhedsartikler. Alle sådanne oplysninger repræsenterer udelukkende meningerne fremsat af den konsulterede ekspert eller i artiklen og udgør ikke nødvendigvis Sanofi Groups holdning. Sådanne eventuelle eksperter er ikke ansat hos Sanofi Group, og de modtager ikke honorarer som modydelse for, at Sanofi gør brug af deres mening. Virksomheden er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af alle sådanne oplysninger og meninger. Eksperters meninger reflekterer deres personlige synspunkter og bør aldrig fortolkes som værende Virksomhedens og/eller Sanofis holdning eller ansvar.

Webstedet indeholder også oplysninger om sundhed, fysisk form, medicinalområdet og medicinske behandlinger udelukkende til human brug. Disse oplysninger offentliggøres kun på Webstedet til oplysningsmæssige formål og erstatter ikke rådgivning fra din læge eller farmaceut. Oplysningerne bør ikke under nogen omstændigheder bruges til diagnosticering af en sygdom eller fysisk lidelse, eller til at ordinere eller tage de lægemidler, der vises på Webstedet. Webstedet er ikke beregnet til at rapportere sundhedsbekymringer, bivirkninger eller produkttekniske klager, eller til at stille tekniske eller medicinske spørgsmål om Sanofis produkter. I alle sådanne tilfælde bør du henvende dig til din læge eller farmaceut.

 1. Links til andre websteder

Virksomheden eller Sanofi påtager sig ikke ansvaret for tredjepartswebsteder, der kan åbnes via Webstedet. Det er ikke muligt for os at kontrollere indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, der således er helt uafhængige af Virksomheden. Derudover betyder et link mellem Webstedet og et tredjepartswebsted ikke under nogen omstændigheder, at Virksomheden godkender indholdet på det pågældende websted på nogen måde, og specielt ikke brugen af sådant indhold.

Endvidere er du ansvarlig for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge enhver infektion fra Webstedet, specielt én eller flere computervirusser, trojanske angreb eller andre “parasitter”.

Eksterne websteder kan indeholde hyperlinks til Webstedet. Alle sådanne links bør ikke oprettes uden Virksomhedens udtrykkelige, forudgående samtykke. Under ingen omstændigheder er Virksomheden på nogen måde ansvarlig for manglende tilgængelighed af sådanne websteder, og Virksomheden undersøger, kontrollerer eller godkender dem ikke og er ikke ansvarlig for indhold, markedsføring, produkter eller andre komponenter, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder.

 1. Personlige oplysninger og anden information

4.1 Virksomheden vil ikke videregive personlige data om dig, som du eventuelt oplyser, til tredjeparter ved brug af webstedet. Oplysningerne vil kun blive brugt til at besvare dine henvendelser så effektivt som muligt.

I overensstemmelse med den lokale lovgivning “Lov om behandling af personlige data” har du ret til at opnå adgang til, ændre, korrigere og slette personlige data om dig. For at gøre dette skal du henvende dig på følgende måde:

Online: info.nordic@sanofi.com

Via post: Sanofi-Aventis A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark

4.2 Webstedet er ikke beregnet til at modtage fortrolige oplysninger fra dig. Som følge deraf, og med undtagelse af personlige data nævnt herover, vil ingen oplysninger, uanset deres format -- dokument, data, grafik, spørgsmål, forslag, koncept, kommentar eller andet -- som du sender til os via Webstedet, under ingen omstændigheder betragtes som fortrolige. Derfor giver du os ved videregivelsen af oplysninger til os retten til at bruge dem, gengive dem, offentliggøre dem, ændre dem eller sende dem mhp. at imødekomme din anmodning.

 1. Ansvarsbegrænsninger

Virksomheden bestræber sig efter bedste evne på at sikre, at oplysningerne offentliggjort på Webstedet er nøjagtige og opdaterede. Den forbeholder sig ret til at rette indhold når som helst uden forudgående varsel. Dog kan Virksomheden ikke garantere, at oplysningerne tilgængelige på Webstedet er nøjagtige, korrekte, opdaterede eller fuldstændige.

Som følge deraf, og med undtagelse af ejendomsskade opstået som følge af grov eller tilsigtet forsømmelse på vegne af Virksomheden, fraskriver sidstnævnte sig ethvert ansvar for:

 • enhver unøjagtighed, fejl eller mangel i oplysningerne tilgængelige på Webstedet,
 • enhver skade opstået som følge af svigagtig indtrængen af en tredjepart, der har forårsaget en ændring af oplysningerne eller genstandene gjort tilgængelige på Webstedet,
 • og mere generelt, enhver ejendomsskade eller følgemæssigt tab, uanset årsag, af enhver oprindelse, karakter eller med enhver konsekvens af nogen art, selv hvis Virksomheden er blevet advaret om muligheden for sådanne skader eller tab, forårsaget af (i) enhver adgang til Webstedet, eller fordi det var umuligt at opnå adgang til det, (ii) brugen af Webstedet, herunder skader eller virusser, der kan inficere din computer eller enhver anden ejendom, og/eller (iii) pga. tiltro givet til enhver information, der kommer direkte eller indirekte fra Webstedet.

Webstedets eller ethvert andet websteds komponenter leveres “som de er” uden nogen garanti af nogen art, hverken underforstået eller udtrykkelig. Virksomheden yder ikke nogen underforstået eller udtrykkelig garanti, der er relativ, uden begrænsning, ift. deres markedsværdi eller egnethed til et bestemt formål.

 1. Webstedets tilgængelighed

Du accepterer, at (i) det er teknisk umuligt at tilvejebringe Webstedet uden fejl, og at Virksomheden ikke kan forpligte sig til at gøre dette, (ii) at fejl kan medføre, at Webstedet er midlertidigt utilgængeligt, og at (iii) driften af Webstedet kan blive påvirket af begivenheder og/eller anliggender uden for Virksomheden kontrol, såsom tilgængelighed af overførsels- og kommunikationsmidlerne mellem dig og Virksomheden samt mellem Virksomheden og andre netværker.

Virksomheden og/eller dennes leverandører kan når som helst ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, hele eller dele af Webstedet mhp. vedligeholdelse og/eller forbedringer og/eller ændringer af Webstedet. Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af Webstedet.

 1. Information om produkter

Information inkluderet og offentliggjort på Webstedet kan omfatte direkte eller indirekte henvisninger til Sanofi Groups produkter, programmer og tjenesteydelser, der ikke er annonceret eller tilgængelige i visse lande eller regioner, eller som kan leveres under et andet navn og være underlagt bestemmelser og brugsvilkår, der varierer fra land til land. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Sanofi Group har til hensigt at sælge disse produkter, programmer eller tjenesteydelser i dit land. Henvend dig til Virksomheden eller din Sanofi-salgspartner for information om hvilke produkter, programmer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for dig.

 1. Lovmæssige bestemmelser

Webstedet og dets indhold reguleres af Dansk lov, og enhver tvist med relation til disse er underlagt jurisdiktionen af domstolene i Danmark.

 1. Vilkår og betingelser

9.1 Webstedet udgiver:

Sanofi-Aventis A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark
 

9.2 Hovedansvarlig for publikationen:

Jacqueline Barendregt
 

9.3 Webstedets hosting:

Vertic

 

 1. Foto-/videokreditering:

Foto copyright / rettigheder tilhører Sanofi / Sanofi Genzyme Corporation. Uautoriseret brug af billederne er forbudt.