Fatigue ved MS

MSguiden - Fatigue ved MS

  Lev med MS · Brochurer

Hvis du døjer med sclerosetræthed, også kaldet fatigue, vil vi anbefale brochuren "Fatigue ved MS", der både handler om symptomet fatigue og om, hvordan det kan håndteres.

Fatigue eller sclerosetræthed kan ikke sammenlignes med almindelig træthed hos mennesker uden en MS diagnose. Fatigue er et ret almindeligt symptom ved MS, som kan påvirke livskvaliteten meget for den ramte, da man måske må sige nej til sociale arrangementer og andet, da energien virkelig er ramt.

Der er ca. 75%, der er påvirket af Fatigue. Alligevel oplever mange mennesker med MS, at de har svært ved at skabe forståelse for deres fatigue blandt fx familie, venner og arbejdskolleger.
Denne informationsbrochure er skrevet til mennesker med MS, der døjer med fatigue, og den sætter blandt andet fokus på, hvordan man kan håndtere sclerosetrætheden i hverdagen.

Oktober 2020

Relaterede


Forstå, hvad der sker i hjernen ved MS

Hvordan påvirkes kroppen af MS?

Sandhed eller udfordring?