Selvhjælpsguide til teenagere og unge voksne

Tegning af ung kvinde med cykel, der betragter opslagstavle.

 Lev med MS · Brochurer

Guiden, 'Mig og min sygdom', gennemgår og forklarer de tanker og følelser, som teenagere og unge voksne typisk kan opleve i forbindelse med at blive diagnosticeret med en alvorlig eller kronisk sygdom. Guiden giver også forslag til forskellige øvelser, der kan hjælpe til nemmere at acceptere sin nye livssituation.

At blive ramt af alvorlig eller kronisk sygdom, når man er teenager eller ung voksen, er en ordentlig mundfuld. Man er på vej ind i et gradvist mere selvstændigt liv, frigør sig mere og mere fra sin familie og danner vigtige venskaber, vælger uddannelse etc. Samtidig er krop og sind under hurtig forandring. Der er mange ting at tænke på, når man er ung, men de færreste ville have forudset, at de skulle rammes af alvorlig eller kronisk sygdom.

Denne guide kan hjælpe dig med at forstå dine egne reaktioner på at være blevet syg og forstå, at der er mange måder at reagere på, når man rammes af noget så uventet som alvorlig eller kronisk sygdom.

Redigeret af dansk psykolog
Den danske version af guiden er bl.a. redigeret af psykolog, Katrine Bonnevie, der tidligere har været ansat som rådgiver i henholdsvis Scleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Katrine Bonnevie har også været med til at redigere vores selvhjælpsguide til voksne patienter og deres pårørende, 'Hvordan kommer jeg gennem krisen?', samt guiden 'Hvordan hjælper vi børnene'. Du kan læse mere om guiderne ved at klikke på de fremhævede links.

Gå direkte til den læsevenlig version af Mig og min sygdom via dette link.

Bemærk: Guiden, 'Mig og min sygdom', findes ikke som podcast.

Det er muligt at bestille alle tre selvhjælpsguider som trykte eksemplarer på: DKSelvhjaelpsguide@sanofi.com

HUSK at skrive, hvilken guide du ønsker tilsendt samt dit navn, adresse, postnr. og by. 
Vi bruger udelukkende dine data til at sende brochuren. Din mail og dine data vil derefter blive slettet jf. vores privatlivspolitik: https://www.sanofi.dk/da/data-privacy

August 2022

Relaterede


Guide: Hvordan kommer jeg igennem krisen?

MS for pårørende

Ordliste