Guide om krise hos børn

To forældre med mindre børn i vandkant på strand (sort/hvid).
Lev med MS Brochurer

Guiden gennemgår og forklarer de følelser, som børn typisk kan opleve i forbindelse med kriser som fx alvorlig sygdom hos en i familien. Guiden giver også eksempler på, hvad man som forælder skal være særligt opmærksom på i forhold til børns sorg og kriser.

Billede af guidens forsideLivet former sig ikke altid, som vi håber, og følelsesmæssige kriser kan desværre ikke undgås. Det vigtigste er dog ikke at undgå kriser, men derimod at lære at håndtere dem, så vi kan komme gennem kriserne på en sund måde. Det samme gælder for børn. 
Forskellen er imidlertid, at børn, afhængigt af deres alder, endnu ikke har udviklet evnen til at håndtere kriser – og derfor skal vi voksne hjælpe dem.

Aldersopdelt 
Selvhjælpsguiden, 'Hvordan hjælper vi børnene - Når en i familien rammes af alvorlig sygdom', giver et kvalificeret bud på, hvilke reaktioner vi som forældre, bedsteforældre eller andre voksne pårørende kan forvente fra et barn i krise. 

Efter en generel introduktion til emnet, 'børn i krise', er guiden opdelt i kapitler efter alder.

  • Babyer (ca. 0-1 år)
  • Småbørn (ca. 1-2 år)
  • Børnehavebørn (ca. 2-5 år) 
  • Børn i skolealderen (ca. 6-9 år)
  • Præpubertetsbørn (ca. 10-13 år)
  • Teenagere (ca. 14-18 år)

I de enkelte kapitler fremhæver forfatterne alderstypiske måder at reagere på hos børn og kommer med konkrete forslag til hvad man kan gøre, også hvis situationen udvikler sig.

Redigeret af dansk psykolog
Den danske version af guiden er bl.a. redigeret af psykolog, Katrine Bonnevie, der tidligere har været ansat som rådgiver i henholdsvis Scleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Katrine Bonnevie har også været med til at redigere vores selvhjælpsguide til voksne patienter og deres pårørende, 'Hvordan kommer jeg gennem krisen?'

Bemærk: Guiden, 'Hvordan hjælper vi børnene - Når en i familien rammes af alvorlig sygdom' findes endnu ikke som podcast.

Det er muligt at bestille begge guider som trykte eksemplarer på: DKSelvhjaelpsguide@sanofi.com  
HUSK at skrive, hvilken guide du ønsker tilsendt samt dit navn, adresse, postnr. og by. 

Vi bruger udelukkende dine data til at sende brochuren. Din mail og dine data vil derefter blive slettet jf. vores privatlivspolitik.

 

Maj 2021