Guide om krise hos børn

MSguiden - Sammen er vi stærkere

 Lev med MS · Brochurer

Guiden gennemgår og forklarer de følelser, som børn typisk kan opleve i forbindelse med kriser som fx alvorlig sygdom hos en i familien. Guiden giver også eksempler på, hvad man som forælder skal være særligt opmærksom på i forhold til børns sorg og kriser.

Livet former sig ikke altid, som vi håber, og følelsesmæssige kriser kan desværre ikke undgås. Det vigtigste er dog ikke at undgå kriser, men derimod at lære at håndtere dem, så vi kan komme gennem kriserne på en sund måde. Det samme gælder for børn. 
Forskellen er imidlertid, at børn, afhængigt af deres alder, endnu ikke har udviklet evnen til at håndtere kriser – og derfor skal vi voksne hjælpe dem.

Aldersopdelt 
Selvhjælpsguiden, 
'Hvordan hjælper vi børnene - Når en i familien rammes af alvorlig sygdom', giver et kvalificeret bud på, hvilke reaktioner vi som forældre, bedsteforældre eller andre voksne pårørende kan forvente fra et barn i krise. 

Efter en generel introduktion til emnet, 'børn i krise', er guiden opdelt i kapitler efter alder.

  • Babyer (ca. 0-1 år)
  • Småbørn (ca. 1-2 år)
  • Børnehavebørn (ca. 2-5 år) 
  • Børn i skolealderen (ca. 6-9 år)
  • Præpubertetsbørn (ca. 10-13 år)
  • Teenagere (ca. 14-18 år)

I de enkelte kapitler fremhæver forfatterne alderstypiske måder at reagere på hos børn og kommer med konkrete forslag til hvad man kan gøre, også hvis situationen udvikler sig.

Redigeret af dansk psykolog
Den danske version af guiden er bl.a. redigeret af psykolog, Katrine Bonnevie, der tidligere har været ansat som rådgiver i henholdsvis Scleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Katrine Bonnevie har også været med til at redigere vores selvhjælpsguide til voksne patienter og deres pårørende, 
'Hvordan kommer jeg gennem krisen?'.

Guide til teenagere og unge voksne
Serien af selvhjælpsguider omfatter også guiden 'Mig og min sygdom', der henvender sig til teenagere og unge voksne med alvorlig eller kronisk sygdom.

'Mig og min sygdom' gennemgår og forklarer de tanker og følelser, som teenagere og unge voksne typisk kan opleve i forbindelse med at blive diagnosticeret med en alvorlig eller kronisk sygdom. Guiden giver også forslag til forskellige øvelser, der kan hjælpe til nemmere at acceptere sin nye livssituation. 

Læs mere om guiden 'Mig og min sygdom' her.


De tre selvhjælpsguider er ikke en del af MSguiden’s podcast-serie, men 'Hvordan kommer jeg igennem krisen' og 'Hvordan hjælper vi børnene – når en i familien rammes af alvorlig sygdom' findes begge som selvstændige podcasts her:

Alle tre selvhjælpsguides, 'Hvordan kommer jeg igennem krisen', 'Hvordan hjælper vi børnene - Når en i familien rammes af alvorlig sygdom' og 'Mig og min sygdom' kan bestilles som trykte eksemplarer på: DKSelvhjaelpsguide@sanofi.com

HUSK at skrive, hvilken guide du ønsker tilsendt samt dit navn, adresse, postnr. og by. 
Vi bruger udelukkende dine data til at sende brochuren. Din mail og dine data vil derefter blive slettet jf. 
vores privatlivspolitik.

August 2022

Relaterede


Forklar MS for børn

Tal med børn om MS!

Guide: Hvordan kommer jeg igennem krisen?