To usynlige MS-symptomer

MSguiden.dk - Mælkebøtte med frø, der blæser væk

Læs her om to 'usynlige' eller skjulte symptomer ved MS, som pårørende har stor nytte af at kende lidt bedre til, nemlig fatigue (sclerosetræthed) og kognitive symptomer.

Multipel sclerose (forkortet som MS) kan vise sig på mange forskellige måder, og det er meget individuelt fra person til person, hvilke symptomer, der er mest fremtrædende hos den enkelte. For mange pårørende er det dog ikke nødvendigvis de fysiske symptomer, der giver de største udfordringer, men derimod de 'usynlige' symptomer – dem, man måske ikke lige tænker over i hverdagen, når det hele går stærkt.

Fatigue – sclerosetræthed
Fatigue kaldes også sclerosetræthed eller MS-træthed, for at skille den fra den almindelige træthed eller udmattelse, som raske mennesker også føler en gang i mellem. 
Flere studier har vist, at op mod 75% af alle med MS lider af fatigue, og mange patienter fortæller, at netop fatigue er et af de sværeste symptomer at håndtere over for pårørende og venner, netop fordi det er et usynligt symptom.

Sclerosetræthed kan bedst beskrives som en overvældende følelse af udmattende træthed, mangel på energi eller følelsen af at være mentalt energiforladt – og det eneste man ønsker er at hvile sig. MS-trætheden er så overvældende og gennemgribende, at det for de fleste patienter ikke er fysisk muligt at overvinde trætheden uden at hvile sig. I modsætning til almindelig træthed er sclerosetræthed ikke nødvendigvis afhængig af fysisk aktivitet – nogle mennesker med MS kan opleve fatigue lige fra morgenstunden, selv efter 10 timers søvn.

Som pårørende kan det også ofte opleves som frustrerende, når den MS-ramte lider af sclerosetræthed og ikke 'bare kan tage sig sammen' eller er nødt til at hvile sig midt på dagen. Heldigvis findes der forskellige måder, man kan håndtere fatigue på og forsøge at afhjælpe problemet. For eksempel kan man forsøge at planlægge dagene, så der er tid til at hvile sig, eller man kan hjælpe med at økonomisere med energien.

Sammen er vi stærkere pårørende til person med MS

Læs mere om håndtering af fatigue i brochuren 'Sammen er vi stærkere', der er skrevet til pårørende til MS-ramte.


Hvis du vil læse yderligere kan du læse mere om fatigue ved MS i vores brochure 'Fatigue ved MS

Kognitive symptomer
Kognitive symptomer er en fælles betegnelse for de sclerose-symptomer, der har med hjernefunktioner som opmærksomhed, hukommelse, logisk tænkning, problemløsning og sprog at gøre.

Cirka halvdelen af alle med multipel sclerose oplever en eller flere former for kognitive symptomer. Det er dog vigtigt at huske, at selvom en person med MS oplever problemer inden for et kognitivt funktionsområde fx hukommelsesproblemer, kan andre områder fungere lige så godt som før. 
De kognitive udfordringer skyldes, at sclerosen kan gøre det vanskeligere for nerveimpulserne at nå frem.

Som pårørende kan man fx hjælpe én med MS, med at leve med de kognitive symptomer ved at huske følgende råd:

  • Fokuser på én ting ad gangen og opdel sammensatte aktiviteter i mindre opgaver
  • Begræns støj – støj fra omgivelserne tager opmærksomhed og kan gøre det sværere at koncentrere sig
  • Forsøg at holde orden. Hvis omgivelserne roder, tager det opmærksomhed fra det, man forsøger at fokusere på, og det kræver også kognitive kræfter at danne sig et overblik, så man kan finde det, man skal bruge
  • Hjælp med overblik. En fælles kalender kan fx være en god løsning til at hjælpe med at overskue familiens aktiviteter
  • Sæt tid af til at få talt ordentligt sammen. Sluk radioen, sæt mobilen på lydløs og sid over for hinanden, når I skal tale sammen
  • Hav tålmodighed; hukommelsesproblemer betyder ikke, at man ikke kan lære nye ting – det betyder blot, at det tager lidt længere tid. Så vær tålmodig!

Læs mere om kognitive symptomer i artiklen 'Påvirkning af kognitive evner

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden - Omgangskreds og netværk

Omgangskreds og netværk

Som pårørende er det vigtigt ikke at stå helt alene med tanker, frustrationer og praktiske udfordringer. Læs her om at inddrage andre.

MSguiden - Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere handler om at være pårørende til en MS-ramt. Her kan du læse om rollen som pårørende, om usynlige symptomer og om at håndtere de...

MSguiden - Fatigue ved MS

Fatigue ved MS

Hvis du døjer med sclerosetræthed, også kaldet fatigue, vil vi anbefale brochuren "Fatigue ved MS", der både handler om symptomet fatigue og om...