Bare vær til stede!

MSguiden Bare vær til stede, ven til person med MS

Et af de bedste råd til en ven, veninde eller nær kollega til en MS-ramt er at sikre sig, at den MS-ramte ved, at man er der for dem, hvis de skulle have brug for det.

MS er en livslang kronisk diagnose for den person, der har fået diagnosen – og det gælder også for den MS-ramtes nærmeste venner. Det er helt almindeligt, at den nye situation lige skal fordøjes af alle, der er tæt involveret, før man overhovedet er klar til at acceptere situationen. Denne proces tager tid.

MSguiden_ven - Bare vær til stedeSom nær ven eller veninde kan man støtte den MS-ramte ved blot at være til stede. Støtte kan også handle om fx at være lyttende og opmuntrende og forsøge at vise, at han/hun ikke er alene, og at man forstår bekymringer og frygt for fremtiden. 
En god dialog er et godt udgangspunkt for at løse de problemer, der kommer i forbindelse med en MS-diagnose.

Især i begyndelsen, lige efter diagnosen, kan det være en hård tid for alle i en familie, hvor et medlem har fået diagnosen MS. Her kan gode venner, veninder eller nære kollegaer spille en stor rolle som aflastning for ægtefællen/partneren, eller støtte hvis den MS-ramte er den eneste voksne i hjemmet., Tilbyd din hjælp og støtte, men pres ikke for meget på med din omsorg – det er en balance.

Både fortrolige samtaler, almindeligt samvær og tilbud om praktisk hjælp vil helt sikkert blive værdsat, både i starten, når MS er en helt ny situation, som alle skal vænne sig til – men også senere, hvor MS er blevet en del af hverdagen for den MS-ramte og hendes/hans familie.

Oktober 2020