Hjælp med behandlingen

MSguiden - Partner, hjælp med behandlingen

Det er vigtigt at støtte sin MS-ramte partner i at følge den behandling, der er aftalt med neurologen, også selvom sygdommen er under kontrol.

Selvom multipel sclerose (MS) ikke kan helbredes, er der flere behandlingsmuligheder, der bremser sygdomsudviklingen ved attakvis sclerose, og som kan have en positiv effekt på MS-sygdomsforløbet. Der forskes fortsat i at kunne tilbyde patienterne nye og bedre behandlingsmuligheder.
Her kan du læse mere om de forskellige typer sclerose

For at kunne fortsætte med at leve et så normalt liv som muligt og opretholde den nuværende livskvalitet med MS, tilbyder man i Danmark et særligt tilrettelagt MS-behandlingsforløb, der blandt andet omfatter tidlig, regelmæssig og langvarig medicinsk behandling. Når diagnosen er stillet, vælger neurologen sammen med patienten en passende behandling, og det er afgørende for behandlingsresultatet, at medicinen tages som neurologen har sagt. Kun på den måde vil medicinen kunne hjælpe bedst muligt og bremse udviklingen af MS.

Nøglen til et godt behandlingsresultat
At følge neurologens anvisninger i forhold til behandlingen er altså nøglen til at opnå det bedst mulige behandlingsresultat – og som nærmeste pårørende kan man være med til at spille en afgørende rolle i den forbindelse, fx ved at gøre det klart for sin partner, at det kan påvirke sygdomsudviklingen negativt, hvis man ikke følger behandlingen.

Selv når den MS-ramte har lyst til at give op eller bliver skuffet, fordi medicinen ikke i første omgang har den ønskede virkning, men tværtimod en række uønskede bivirkninger, er det vigtigt, at man støtter og opfordrer til at fortsætte med den medicinske behandling. Man kan måske minde hende eller ham om den langsigtede virkning og den livskvalitet, man kun får ved at fortsætte med den behandling, neurologen har anvist.

I den anden ende af skalaen kan det være, at den MS-ramte oplever en periode, hvor sygdommen ikke forværres, og der ikke er nogen attakker eller symptomer. Her er det måske nærliggende at spørge, om medicinen overhovedet er nødvendig længere? Men det er vigtigt at gøre sig klart, at MS er en kronisk sygdom, der kræver langvarig behandling, som ikke bør stoppes, uden at det er aftalt med neurologen.

Læs mere om behandling af MS og symptomer ved MS i kapitlet "Behandlingsmuligheder

Bemærk: SPIRIT-programmet, der omtales i podcasten, er ikke længere tilgængeligt.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden - Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere handler om at være pårørende til en MS-ramt. Her kan du læse om rollen som pårørende, om usynlige symptomer og om at håndtere de...

MSguiden - Snak om MS med børn, som partner til person med MS

Tal med børn om MS!

Hvis der er børn i familien, er det et fælles ansvar at fortælle dem om den nye situation med MS i familien. Få gode råd i denne artikel.

MSguiden- Partner, Få hverdagen til at fungere med MS

Få hverdagen til at fungere med MS

Denne artikel handler om, hvordan man, som par, får hverdagen til at fungere igen, efter at chokket over MS-diagnosen har fortaget sig.