Langtidssygemeldt

MSguiden - Langtidssygemeldt

Er du sygemeldt? Og er det ikke er realistisk at komme tilbage til dit nuværende job – selv på andre vilkår? Så kan du læse om de relevante arbejdsmarkedsordninger i denne artikel.

Nogle MS-ramte vil opleve, at de er nødt til at melde sig syge fra arbejde, hvor det ikke er realistisk at komme tilbage og varetage det gamle job eller et andet job i virksomheden. Det kan fx være job, der kræver en særlig fysik, som fx anlægsgartner eller maler, eller job, hvor der er andre krav, man ikke længere kan imødekomme fx med lange vagter eller korte skarpe deadlines.

Det kan også være, at nye symptomer efter et attak gør, at man ikke længere kan arbejde på samme måde som før.

Det er meget forskelligt, hvordan sclerose (MS) kommer til udtryk fra menneske til menneske, og derfor er det også meget individuelt, hvilke former for støtte, man kan have brug for.

De forskellige ordninger er præsenteret i den rækkefølge, de typisk bliver aktuelle i i forhold til graden af hjælp, man har brug for. 
Vær også opmærksom på, at nogle ordninger kun kan bevilges, hvis man allerede har forsøgt nogle af de mindre omfangsrige ordninger.

Tilbagevenden til job er ikke muligt. Støttemulighederne er:

  Hvis man har været sygemeldt i 22 uger og ikke er i stand til at vende tilbage og varetage det job, man hidtil har haft, vil man i de fleste tilfælde overgå til et jobafklaringsforløb hos kommunens jobcenter, hvor man f.eks. prøver forskellige nye typer jobfunktioner for at se, hvilken anden type job, man kan varetage. Man er dog undtaget fra dette, hvis man er omfattet af sygedagpengelovens forlængelsesregler.

  Du kan læse mere på Borger.dk 

  Man bliver indstillet til et ressourceforløb af kommunens rehabiliteringsteam, hvis man ikke længere er i stand til at varetage den type job, man hidtil har haft, og hvis andre indsatser ikke har hjulpet én tilbage til arbejdsmarkedet. Ressourceforløbet tilbydes som regel til borgere, hvis situation skyldes andre ’komplekse udfordringer’, end at de 'blot' er uden arbejde, fx at de har fået en kronisk sygdom, der påvirker deres arbejdsevne, som MS-ramte kan opleve.

  Forløbet tilrettelægges af kommunens jobcenter og kan typisk indeholde virksomhedspraktik, træning eller mentorstøtte mv.

  Du kan læse mere på Borger.dk 

  Revalidering eller omskoling er en mulighed, hvis sygdommen gør, at du ikke længere kan arbejde inden for det fag, du hidtil har arbejdet med. Revalidering giver mulighed for at lære et helt nyt fag eller at bygge oven på de kompetencer, man allerede har.

  Du kan læse mere på Borger.dk 

  For at blive bevilget et fleksjob skal man opfylde en række kriterier, der er nærmere beskrevet på Borger.dk. Under fleksjobordningen er der mulighed for at aftale forskellige typer fleksibilitet i ansættelsen fx faste hvilepauser, fleksible møde- og fyraftenstidspunkter, nedsat arbejdstid eller færre arbejdsdage.

  Reglerne er komplicerede, kontakt derfor din fagforening eller kommunens jobcenter for at få svar på, hvilke regler der gælder i din situation.

  Du kan læse mere om fleksjobordningen på Borger.dk

  Førtidspension tildeles borgere, der ikke længere kan være på arbejdsmarkedet fx på grund af kronisk sygdom. Førtidspension tildeles kun, når alle andre muligheder og støtteordninger er afprøvet uden succes.

  Er man blevet tildelt førtidspension og alligevel har energi og overskud til at arbejde nogle timer om ugen, kan man blive ansat i et job med løntilskud – det der tidligere blev kaldt et 'skånejob'.

  Du kan også læse mere på Borger.dk 

Denne artikel er revideret i foråret 2019 i samarbejde med selvstændig socialrådgiver, Stine Stenholt – men da arbejdsmarkedsreglerne ændrer sig løbende, vil vi kraftigt opfordre dig til også at undersøge de gældende regler på Borger.dk, hos din fagforening eller hos jobcentret i din kommune.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden - Evalueringsskema

Evalueringsskema

3. september 2022

Med dette evalueringsskema kan du markere, hvor meget nogle af de mest almindelige MS-udfordringer påvirker dig i hverdagen.

MSguiden - Magasinet Mand med MS

Magasinet Mand med MS

Mand med MS sætter fokus på de udfordringer, der kan være ved at være mand med en kronisk sygdom

MSguiden - Magasinet Kvinde med MS

Magasinet Kvinde med MS

Nu er vores populære magasin Kvinde med MS kommet i en elektronisk udgave, der kan ses eller downloades elektronisk, når det passer dig.