Ensomhed og MS

Mand står med ryggen til og ser ud over havet

Alle mennesker kan føle sig ensomme, men for et menneske med MS kan symptomerne også på sigt medføre ensomhed. Læs mere om ensomhed og MS, samt om hvad du eventuelt selv kan gøre for at komme ud af ensomheden. 

At føle sig ensom, handler ikke nødvendigvis kun om at være fysisk alene eller at have begrænset kontakt til andre mennesker. For mange, der fortæller, at de føler sig ensomme, handler ensomheden om at være alene med deres tanker, følelser og udfordringer – det man kan kalde en emotionel ensomhed. Det er egentlig ligegyldigt, om man har mange mennesker omkring sig i hverdagen. 

Årsager til ensomhed ved MS
Alle mennesker kan føle sig ensomme, uanset om man lever med MS eller ej, men der kan være nogle omstændigheder ved sclerose, der gør, at følelsen af ensomhed bliver mere mærkbar. 

En årsag til at ensomhedsfølelsen kan være mere udtalt, når man har MS, kommer af den store omvæltning, det er at få en kronisk diagnose. Diagnosen giver samtidig anledning til at reflektere over andre af livets forhold, som fx hvilke relationer man har til andre, om man har fortrolige venner, som man kan dele tanker og udfordringer med, eller om man generelt føler sig ensom i tilværelsen.

En anden årsag til at føle sig ensom med MS, kan være, at MS-symptomerne gør det sværere at deltage i sociale sammenhænge. Det kan fx være symptomer som fatigue (sclerosetræthed), besvær med at gå, kognitive udfordringer eller inkontinens. 

Vis din sårbarhed
Nogle fortæller, at en tredje årsag til at føle sig ensom med MS kan være, at man ikke vil belemre sine pårørende og omgangskreds med alle de tanker og bekymringer, man måske har om sin MS, og om hvordan fremtiden med sygdommen vil blive. Man vil ikke være dén, der hele tiden taler om sygdom. Man er måske også for blufærdig til at vise sin sårbarhed og bekymring, og bryder sig ikke om at være 'dén, der er syg' i omgangskredsen. Den sidste bekymring er især almindelig blandt ny-diagnosticerede med en MS-diagnose. 

Tag følelsen af ensomhed alvorligt
Hvis man føler sig ensom, er det vigtigt at tage følelsen alvorligt – alt for mange mennesker skubber negative følelser til side og søger måske først hjælp, når ensomheden er blevet helt uoverskuelig. Når man føler sig ensom, vil man måske begynde at bebrejde sig selv, at man ikke får gjort noget ved ensomheden, ikke er mere opsøgende og i det hele taget ikke er værd at være sammen med. De selvbebrejdende tanker tærer på selvværdet og kan i sidste ende føre til en egentlig depression. 

Hvad kan jeg selv gøre ved ensomhed?
Første skridt
 er at anerkende, at man føler sig ensom og måske sige det højt til en pårørende eller nær ven. 

Andet skridt kan være at overveje mere konkret:
•    Hvor kommer følelsen fra? 
•    Hvornår føler man sig ensom og hvorfor? 
•    Hvad savner man mere af i hverdagen? 

Svarene på disse spørgsmål bruges i tredje skridt.

Tredje skridt handler nemlig om at finde veje til at få mere af det, man føler, man mangler i hverdagen, og som gør én ensom. Skriv fx en liste med forslag til at få mere af det, man savner i hverdagen, men husk, at tingene ikke ændrer sig fra den ene dag til den anden – det kan tage tid at komme ud af ensomheden – både den fysiske og den følelsesmæssige. Hvis det er muligt at dele sine svar med den eller de personer, man har talt med i første skridt, kan det være en måde at få hjælp til at gøre følelsen mere håndgribelig og inddrage dem i løsningerne.

Få hjælp på MS-klinikken
Hvis en af årsagerne, til følelsen af ensomhed, skyldes nogle af de MS-symptomer, man oplever, fx at man ikke har energi til at deltage i sociale arrangementer på grund af fatigue, er det en god idé at tage det op med sin neurolog eller MS-sygeplejerske næste gang, man er på klinikken. Som en hjælp til samtalen kan man også hente vores pdf-skema til evaluering af livskvalitet.

Hent skemaet til evaluering af livskvalitet her.

Læs vores artikel om at forberede sig til konsultation på MS-klinikken. 

Kryds grænsen selv eller få hjælp
For nogle vil det at gøre op med ensomheden, måske mest føles som at skulle krydse en grænse, man ikke har mod til at krydse. Fx at åbne op og fortælle en veninde om sine tanker og følelser i forhold til sygdommen og ensomhed; eller at vende tilbage til fællesskabet i sociale sammenhænge. Nogle mennesker kan finde overskuddet og krydse denne grænse på egen hånd eller sammen med de nærmeste. 

For andre kan det være en god hjælp at tale med en psykolog eller en anden professionel rådgiver om de følelser og tanker, de har, samt hvorfor de føler sig ensomme. En psykolog kan også hjælpe i processen med at finde årsagen til ensomheden og tilbyde værktøjer, der hjælper én fremadrettet.

Fortæl om følelsen
Hvis ensomheden mest er en følelsesmæssig ensomhed, og man jævnligt er i kontakt med andre, kan det nogle gange hjælpe at tage emnet op med sine pårørende eller nogen i omgangskredsen. Her kan man fortælle, hvordan man i virkeligheden har det og også gerne, hvad man har brug for mere af i sit liv, fx at man stadig har brug for at tale om sygdommen og lufte sine bekymringer, selvom man har været syg med MS i adskillige år. Eller man kan fortælle, at man føler sig magtesløs og helt alene med at takle den kroniske sygdom, som MS er.

Uanset hvad årsagen til ensomheden er, er det vigtigt at tage den alvorligt og gøre noget ved den. Alene eller sammen med en pårørende eller ven, hvis det føles bedst. Eller man kan søge hjælp fra personalet på MS-klinikken, eller fra en professionel, fx en psykolog eller en terapeut.

For pårørende kan det måske være en inspiration at læse artiklen 'Bare vær til stede' i vores pårørendesektion. Læs artiklen her.

Der findes mange forskellige grupper og netværk, der tilbyder hjælp, hvis man føler sig ensom. Der findes også online initiativer i de forskellige hjælpeorganisationer eller på Facebook. 

Søg på nettet for at finde det, der passer til dit liv og dine behov. 

NB! Denne artikel er ikke indtalt som podcast.

Marts 2021

Anbefalede artikler


MSguiden - Konsultation på MS-klinikken

Konsultation på MS-klinikken

6. september 2022

Her kan du læse mere om, hvordan du forbereder dig bedst muligt, inden du skal møde på MS-klinikken.

Håndtering af fatigue

Håndtering af fatigue

3. september 2022

Her kan du læse mere om, hvordan man kan øve sig i at håndtere sclerosetræthed, fatigue.

MSguiden - Partner, bare vær til stede

Bare vær til stede!

Som den nærmeste pårørende spiller man, som partner, en særdeles vigtig rolle i den første tid efter diagnosen – men nogle gange er det nok, at man...