Nyt arbejde

MSguiden - Nyt arbejde

Skal man fortælle sin nye arbejdsgiver, at man har MS? Det er der ikke noget entydigt svar på, men her kan du læse om, hvilke overvejelser man bør gøre sig om nyt arbejde og MS.

Når man søger nyt arbejde, er der mange mennesker med sclerose (MS), der er i tvivl om, om de skal fortælle deres nye arbejdsgiver, at de har en kronisk sygdom. Nogle er bekymrede for, at det vil påvirke deres muligheder for at få jobbet og måske også få betydning for de muligheder, man får senere i karrieren. Andre synes blot, at det er en privat sag, om man er syg eller rask.

Reglerne
Derudover er der også arbejdsmarkedsretlige og kontraktlige regler at tage hensyn til: Som udgangspunkt har man pligt til at fortælle sin kommende arbejdsgiver om sygdomme og andre private forhold, der potentielt vil kunne påvirke ens arbejdsindsats. Ellers vil man kunne blive afskediget for at være blevet ansat under falske forudsætninger, som det hedder i reglerne.

På den anden side; hvis man er velbehandlet og kun har få eller ingen MS-symptomer, og symptomerne ikke påvirker ens arbejdsliv og -indsats, kan man også betragte sygdommen som en privat sag, der ikke vedkommer ens arbejdsgiver.

Det afgørende spørgsmål er, om sclerosen, enten nu eller i nærmeste fremtid (1-2 år), kommer til at påvirke den arbejdsindsats, man kan levere på arbejdspladsen – og i hvor høj grad MS vil påvirke, om man er i stand til at passe sit arbejde. Endelig vil det også have betydning, om det er forventeligt, at man vil have flere sygedage end gennemsnittet.

Ikke ens for alle
Som man kan læse af ovenstående, er der desværre ikke noget entydigt svar at give på spørgsmålet, om man skal fortælle sin kommende arbejdsgiver, at man har sclerose.
MS viser sig meget forskelligt fra patient til patient, og det er derfor meget individuelt, i hvor høj grad dét, at man har MS, vil påvirke ens arbejdsindsats. Alt efter hvilke symptomer man er påvirket af og hvilken type job, man søger, kan der også være stor forskel på, hvor meget symptomerne vil påvirke.

Hvis man er medlem af en fagforening, kan det også være en god idé at tale med en juridisk konsulent dér, så man er helt sikker på, hvilke regler der gælder i ens konkrete situation.

Denne artikel er revideret i foråret 2019 i samarbejde med selvstændig socialrådgiver, Stine Stenholt – men da arbejdsmarkedsreglerne ændrer sig løbende, vil vi kraftigt opfordre dig til også at undersøge de gældende regler på Borger.dk, hos din fagforening eller hos jobcentret i din kommune.

Læs også vores artikel om forskellige arbejdsmarkedsordninger i dette kapitel

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden - Fatigue ved MS

Fatigue ved MS

Hvis du døjer med sclerosetræthed, også kaldet fatigue, vil vi anbefale brochuren "Fatigue ved MS", der både handler om symptomet fatigue og om...

MSguiden - Magasinet Mand med MS

Magasinet Mand med MS

Mand med MS sætter fokus på de udfordringer, der kan være ved at være mand med en kronisk sygdom

MSguiden - Magasinet Kvinde med MS

Magasinet Kvinde med MS

Nu er vores populære magasin Kvinde med MS kommet i en elektronisk udgave, der kan ses eller downloades elektronisk, når det passer dig.