Hvad hvis jeg arbejder som selvstændig?

Selvstændig virksomhed og MS

Driver du din egen virksomhed som selvstændig, ejer eller medejer, kan du få hjælp til at fortsætte virksomheden, hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af sygdom.

De fleste arbejdsmarkedsordninger er både tilgængelige for lønmodtagere og for selvstændige, men man hører som regel mest om dem, når man er ansat i et traditionelt ansættelsesforhold som lønmodtager. For den store gruppe mennesker, der arbejder som selvstændige i deres egen virksomhed, findes der også hjælp, hvis de bliver syge.

Reglerne er komplicerede, og derfor er vores bedste råd, at man henvender sig til sin hjemkommune, når man har brug for hjælp – så vil sagsbehandleren vurdere, om ens arbejdssituation hører til under det ene eller det andet sæt regler.

Fortsætte som selvstændig?
Om man arbejder som selvstændig i arbejdsmarkedsmæssig forstand, får først betydning, hvis man bliver så syg, at man er nødt til at arbejde på særlige vilkår for at kunne føre virksomheden videre. Det, der for lønmodtagere betegnes som ’Fleksjobordningen’, hedder for selvstændige 'Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne'. Ordningerne ligner i nogen grad hinanden, og jobcenteret vurderer ens arbejdssituation og beslutte, om man skal betragtes som selvstændig. 

Overordnet set handler kriterierne om at vurdere, om man har sin hovedindtægt fra en virksomhed, man selv er ejer eller medejer af. Og så betyder det ikke så meget, hvordan ens virksomhedskonstruktion er (fx enkeltmandsvirksomhed, ansat i selvejet ApS, medejer i ApS eller andet). Som selvstændig kan man også godt have ansatte.

De forskellige ordninger herunder er præsenteret i den rækkefølge, de typisk bliver aktuelle i forhold til graden af hjælp, man har brug for.
Vær også opmærksom på, at nogle ordninger kun kan bevilges, hvis man allerede har forsøgt at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet med en af de mindre omfattende støtteordninger.

Målet er at kunne fastholde den nuværende arbejdssituation. Støttemulighederne er:

  Hvis man, som selvstændig, er omfattet af lovgivningen om sygedagpenge, kan man søge sygedagpenge hos den kommune, hvor man har bopæl. Afhængig af hvor længe man er sygemeldt, findes der forskellige muligheder for at få hjælp til at vende tilbage til arbejdet, fx ordningerne om delvis raskmelding.

  En §58a-aftale for selvstændige svarer til en §56-aftale for lønmodtagere. §58a-aftalen bruges ofte ved kronisk eller alvorlig sygdom, hvor man regner med at have mere end ti sygedage i løbet af året. Aftalen betyder, at man får dagpengerefusion fra kommunen allerede fra første sygedag.
  Du kan også læse mere på
   Borger.dk

  Ligesom til ens private hjem, kan man også søge om støtte til hjælpemidler eller særlig indretning af arbejdspladsen. Hjælpemidler kan være alt fra et ergonomisk tastatur til en særlig stol.

  Særlig indretning af arbejdspladsen er en bred betegnelse, der kan dække over alle former for fysiske ændringer, lige fra udvidelse af døråbninger og fjernelse af dørtrin til installation af ramper, trappelift mv.


  Læs mere om hjælpemidler og særlig indretning af arbejdspladsen på jobcentrets hjemmeside eller på Borger.dk

  I nogle tilfælde er der mulighed for at få tildelt nogle timers personlig assistance i forbindelse med at skulle udføre sine kernearbejdsfunktioner, som det hedder. En personlig assistent kan hjælpe med opgaver rundt om kernefunktionen – men fx skal en frisør selv ordne hår på sine kunder. Den personlige assistent kan tage imod tidsbestilling, bestille varer, feje gulvet mv. (Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.).

  Kontakt Jobcenteret for at høre om personlig assistance eller læs mere på Borger.dk

  For nogle mennesker, der arbejder som selvstændige, kan det være en mulighed at søge om ’Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne’, hvis man ønsker af videreføre sin selvstændige virksomhed og opfylder kriterierne for at blive betragtet som selvstændig i arbejdsmarkedsmæssig forstand. ’Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne’ svarer i princippet til den ordning lønmodtagere har i form af ’fastholdelsesfleksjob-ordningen’.

  Reglerne er komplicerede, kontakt derfor din fagforening, brancheforening eller kommunens jobcenter for at få svar på, hvilke regler der gælder i din situation.


  Du kan også læse mere på Borger.dk

Denne artikel er revideret i foråret 2019 i samarbejde med selvstændig socialrådgiver, Stine Stenholt – men da arbejdsmarkedsreglerne ændrer sig løbende, vil vi kraftigt opfordre dig til også at undersøge de gældende regler på Borger.dk, hos din fagforening eller hos jobcentret i din kommune.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


Arbejde og MS

Arbejde og MS

Læs om arbejdslivet med MS og få gode råd om, hvilke overvejelser du kan gøre dig, inden du taler med din arbejdsgiver om din sygdom.

MSguiden Annes historie

Annes historie

Lever du med multipel sclerose (MS) inde på livet?

MSguiden - Fatigue ved MS

Fatigue ved MS

Hvis du døjer med sclerosetræthed, også kaldet fatigue, vil vi anbefale brochuren "Fatigue ved MS", der både handler om symptomet fatigue og om...