MS-sygeplejerske fortæller om hjernesund livsstil

Kvinde læser bog ved mole

MS-sygeplejerske Mette Topp fortæller her om sit arbejde med at hjælpe patienter med multipel sclerose til at leve en hjernesund livsstil og på den måde forbedre deres livskvalitet.

"En sund hjerne øger livskvaliteten", så kort kan det faktisk siges, hvis man spørger MS-sygeplejerske Mette Topp fra MS-klinikken på Aalborg Universitetshospital. Mette arbejder hver dag med mennesker med MS, og hun oplever, at en samtale om hjernesundhed kan give patienterne et stort mentalt løft.

Portrætfoto af MS-sygeplejerske, Mette Topp

MS-sygeplejerske, Mette Topp

Det er vigtigt at holde sin hjerne sund for at modvirke det naturlige tab af hjernevæv, som alle mennesker oplever med alderen. Forskning har vist, at tabet af hjernevæv, som også kaldes hjerneatrofi, går lidt hurtigere hos mennesker, der har MS. For at forsinke processen anbefales det derfor at leve en hjernesund livsstil.

"For det første, er der mange, der bliver glade over at få en forklaring på de symptomer, de måske har oplevet gennem længere tid."  Symptomerne, Mette taler om, kan fx være den overvældende sclerosetræthed, fatigue, eller det kan være kognitive udfordringer, der generer dem i hverdagen, og som fx kan vise sig i form af manglende fokus eller koncentrationsbesvær. 

"Og når jeg så fortæller, at man, faktisk med en lille daglig indsats, selv kan gøre noget for at forbedre sin generelle hjernesundhed - jamen, det er da noget, som patienter rigtig gerne vil høre", smiler Mette.

Mette fortæller, at de små ting i hverdagen, som kan hjælpe med at holde hjernen sund, bl.a. handler om:

  • At være aktiv hver dag - selv få minutters fysisk aktivitet kan have en stor indflydelse på energien
  • At udfordre sig selv og holde hjernen i gang med små udfordringer som fx at løse kryds-og-tværs, sudoku, eller andre kreative aktiviteter som fx at tegne, strikke eller læse
  • At bryde rutinerne og klare hverdagsopgaver på en ny måde, fx spise et par mundfulde aftensmad med lukkede øjne, børste tænder med den 'forkerte' hånd, gå baglæns rundt om spisebordet eller tage en anden rute hjem fra supermarkedet end man plejer

Hjernen danner nye forbindelser, når den bliver udfordret på rutinerne, og det er med til at holde den i god form. 

"For mange er det en øjenåbner, at der ikke skal mere til", fortæller Mette og påpeger en anden fordel ved den hjernesunde livsstil: "Hjernesund livsstil er jo også generelt sundt for kroppen - MS eller ej".

Når Mette taler med patienter, er hjernesundhed som regel et emne, der dukker op i forbindelse med en mere konkret udfordring, som patienten oplever i hverdagen. De konkrete udfordringer kan fx være hukommelsesbesvær eller besvær med at holde fokus i længere tid.

"Mange af de patienter, jeg ser i klinikken, er jo aktive mennesker, der har et travlt arbejdsliv, dyrker sport og passer familie, børn og venner, når de har fri. Og pludselig oplever de, at de ikke længere kan holde lige så mange bolde i luften på samme tid, som de er vant til," fortæller Mette. 

"Så tager vi en snak om, hvad små ændringer i hverdagen kan gøre i forhold til hjernesundhed - så mit bedste tip er at få de små udfordringer ind i hverdagen og huske at tage mentale hvil", smiler hun og runder af: "Selv en lille indsats kan gøre en stor forskel på livskvaliteten."

Ud over de små ændringer i de daglige rutiner, handler en hjernesund livsstil også om de måske lidt mere udfordrende ting som at holde op med at ryge, begrænse alkoholindtaget, spise sundt og undgå overvægt.

Endelig er det vigtigt at følge lægens anvisninger og tage sin medicin – både sin MS-medicin og anden medicin, hvis man er i behandling for andre sygdomme. Dette er også med til at holde hjernen sund og forebygge tab af hjernevæv. 

Læs også vores opdaterede brochure "Hjernesundhed og multipel sclerose (MS)" via dette link. 
Brochuren uddyber, hvordan man kan leve en hjernesund livsstil og fortæller mere om, hvad der sker i hjernen når man har MS.

Maj 2021

Anbefalede artikler


Forstå hvad der sker i hjernen ved MS

Forstå, hvad der sker i hjernen ved MS

4. september 2022

Introduktion til hjerneatrofi (hjernesvind) ved MS. Hjerneatrofi er en almindelig del af sygdomsbilledet ved multipel sclerose (MS) og kan opstå...

MSguiden - Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere

Sammen er vi stærkere handler om at være pårørende til en MS-ramt. Her kan du læse om rollen som pårørende, om usynlige symptomer og om at håndtere de...

Læge og patient ser på scanningsbilleder

Vælg en hjernesund livsstil

Læs om at leve en hjernesund livsstil med MS i denne brochure.