Midlertidig sygemeldt

MSguiden - Midlertidig sygemeldt

Hvis du er sygemeldt men regner med at komme tilbage til dit nuværende job – måske på andre vilkår? Så kan du læse om de relevante arbejdsmarkedsordninger i denne artikel.

Nogle gange kan symptomerne ved sclerose (MS), fx i forbindelse med attakker, blive så voldsomme, at man er nødt til at sygemelde sig fra arbejdet. Det kan også være i perioder i forbindelse med diagnosticerings- eller behandlingsforløb, at man er nødt til at melde sig syg fra arbejde.

Det er meget forskelligt, hvordan MS kommer til udtryk fra menneske til menneske, og derfor er det også meget individuelt hvilke former for støtte, man kan have brug for til at fastholde sit arbejde, også selvom man ikke kan fortsætte med at arbejde på fuld kraft. Nogle mennesker med MS vil kunne fortsætte deres arbejdsliv som hidtil efter en periode, hvor de har været sygemeldte, mens andre vil have brug for hjælp i form af nedsat arbejdstid, fleksible mødetider eller måske en af de andre støtteordninger, der findes.

De forskellige ordninger er præsenteret i den rækkefølge de typisk bliver aktuelle i i forhold til graden af hjælp, man har brug for. 
Vær også opmærksom på, at nogle ordninger kun kan bevilges, hvis man allerede har forsøgt at fastholde ansættelsen med en af de mindre omfattende ordninger.

Målet er tilbagevenden til nuværende job. Støttemulighederne er:

  Hvis man har været væk fra sit arbejde på en fuldtidssygemelding og føler sig rask nok til at starte stille og roligt op igen, kan man melde sig delvist rask, så man kan starte på nedsat tid og langsomt vende tilbage til almindeligt fuldtidsarbejde.

  Læs mere om Fuld sygemelding på Borger.dk (Lov om sygedagpenge). 

  Hvis man har været sygemeldt i 22 uger og ikke er i stand til at vende tilbage og varetage det job, man hidtil har haft, vil man i de fleste tilfælde overgå til et jobafklaringsforløb hos kommunens jobcenter, hvor man sammen med sin arbejdsgiver, fx prøver forskellige nye typer jobfunktioner, for at se hvilken anden type job man kan varetage. Man er dog undtaget fra dette, hvis man er omfattet af sygedagpengelovens forlængelsesregler.

  Læs mere om Jobafklaringsforløb på Borger.dk

  Hvis du er syg, men godt kan klare nogle af dine arbejdsopgaver, kan du melde dig delvist syg. Der findes helt faste regler for, hvornår en sygemelding kan/skal være fuld eller delvis.

  En delvis sygemelding kan være aktuel i forbindelse med diagnosticering, hvor du skal til undersøgelser, hvis nogle symptomer bliver så generende, at du er nødt til at arbejde på nedsat tid i en periode eller i forbindelse med særlige behandlingsforløb.

  Læs mere om Delvis sygemelding på Borger.dk (Lov om sygedagpenge).

  For nogle mennesker kan det være en mulighed at gå fra at være ansat i en ordinær stilling til at være ansat i et fleksjob i samme virksomhed, som de hidtil var ansat i – det kaldes et fastholdelsesfleksjob.

  For at blive bevilget et fleksjob eller et fastholdelsesfleksjob skal man opfylde en række kriterier, der er nærmere beskrevet på Borger.dk. Ud over kriterierne skal man ved fastholdelsesfleksjob (sammen med sin arbejdsgiver) kunne dokumentere, at man allerede forgæves har forsøgt at fastholde ansættelsen ved at bruge de sociale kapitler.

  De sociale kapitler findes i de fleste overenskomster og handler fx om omplacering eller ansættelse på særlige vilkår (hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst). Derfor kan det være en god idé, allerede tidligt ved varig sygdom, at tale med sin arbejdsgiver om ansættelse på særlige vilkår eller evt. omplacering.

  Under fleksjobordningen (både fleksjob og fastholdelsesfleksjob) er der mulighed for at aftale forskellige typer fleksibilitet i ansættelsen, fx faste hvilepauser, fleksible møde- og fyraftenstidspunkter, nedsat arbejdstid eller færre arbejdsdage. 
  Reglerne er komplekse på området. Kontakt derfor din fagforening eller kommunens jobcenter for at få svar på hvilke regler, der gælder i din situation.

  Du kan også læse mere på Borger.dk 

Denne artikel er revideret i foråret 2019 i samarbejde med selvstændig socialrådgiver, Stine Stenholt – men da arbejdsmarkedsreglerne ændrer sig løbende, vil vi kraftigt opfordre dig til også at undersøge de gældende regler på Borger.dk, hos din fagforening eller hos jobcentret i din kommune.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden - Evalueringsskema

Evalueringsskema

3. september 2022

Med dette evalueringsskema kan du markere, hvor meget nogle af de mest almindelige MS-udfordringer påvirker dig i hverdagen.

MSguiden - Magasinet Mand med MS

Magasinet Mand med MS

Mand med MS sætter fokus på de udfordringer, der kan være ved at være mand med en kronisk sygdom

MSguiden - Magasinet Kvinde med MS

Magasinet Kvinde med MS

Nu er vores populære magasin Kvinde med MS kommet i en elektronisk udgave, der kan ses eller downloades elektronisk, når det passer dig.