Arbejde og MS

Arbejde og MS

Læs om arbejdslivet med MS og få gode råd om, hvilke overvejelser du kan gøre dig, inden du taler med din arbejdsgiver om din sygdom.

Symptomerne ved sclerose (MS), og hvordan de påvirker det enkelte menneske, er meget forskellige fra person til person. Mange mennesker med MS kan fortsætte med at passe deres arbejde som hidtil, mens andre måske har brug for at få nye arbejdsopgaver eller gradvist at sætte arbejdstiden ned. Derfor kan der også være store individuelle forskelle på, hvordan arbejdslivet former sig, efter man har fået MS-diagnosen.

Inden man fortæller sin arbejdsgiver og sine kolleger, at man har fået konstateret en kronisk sygdom, kan det være en god idé at overveje, hvordan og om ens nuværende symptomer vil kunne påvirke ens arbejde. 
På den ene side kan det være en lettelse, at alle på arbejdspladsen nu ved, at man er syg; de forstår måske bedre, at man ikke har kræfter til at arbejde lige så meget som før. 
På den anden side kan man måske være bekymret for, at ens karrieremuligheder kan blive negativt påvirket af, at man har MS.

Forbered dig hjemmefra
Hvis man er medlem af en fagforening, kan det måske være en god ide at tale med en juridisk konsulent dér, så man er helt sikker på, hvilke regler, der gælder i ens konkrete situation.

Et godt råd kan være at sætte sig i fred og ro derhjemme og forberede sig på, hvad man vil svare på de spørgsmål, der vil komme fra éns kolleger og chefen. Overvej hvordan arbejdet kan organiseres, så det lettest kan varetages i den nye situation med MS. Hvis man er godt forberedt på den nye arbejdssituation, bliver det lettest for alle parter.

Sclerose og arbejde

Overvej også, om du fx har brug for:
• Ergonomiske hjælpemidler
• Ekstra pauser
• Et sted at hvile
• Færre stressende deadlines
• Senere mødetid eller fleksibel arbejdstid

Muligheder i arbejdslivet 
En ting, som mange oplever som et stort problem i arbejdslivet, er mangel på energi. Hvis man arbejder mere end kroppen egentlig kan holde til, påvirkes fritiden og familielivet negativt. 
Hvis du vil vide mere om fx nedsat arbejdstid, deltidssygemelding eller om at overgå til et fleksjob, finder du altid de gældende regler på
 Borger.dk
Læs mere om sclerosetræthed (fatigue) generelt i denne artikel.

Hvis ens arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke regler der gælder i forhold til fx aktiv sygemelding, ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår, kan man få mere at vide hos kommunens jobcenter, der både rådgiver arbejdstager og arbejdsgiver.

Denne artikel er revideret i foråret 2019 i samarbejde med selvstændig socialrådgiver, Stine Stenholt – men da arbejdsmarkedsreglerne ændrer sig løbende, vil vi kraftigt opfordre dig til også at undersøge de gældende regler på Borger.dk, hos din fagforening eller hos jobcentret i din kommune.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden Annes historie

Annes historie

Lever du med multipel sclerose (MS) inde på livet?

MSguiden - Magasinet Mand med MS

Magasinet Mand med MS

Mand med MS sætter fokus på de udfordringer, der kan være ved at være mand med en kronisk sygdom

MSguiden - Magasinet Kvinde med MS

Magasinet Kvinde med MS

Nu er vores populære magasin Kvinde med MS kommet i en elektronisk udgave, der kan ses eller downloades elektronisk, når det passer dig.