Om MS


Fatigue - sclerosetræthed

Fatigue - sclerosetræthed

Fatigue, eller sclerosetræthed som symptomet også kaldes, kan bedst beskrives som en altovervældende træthedsfornemmelse, man bare ikke kan ryste af sig.

Alle mennesker oplever at være ekstra trætte en gang imellem. Men når det gælder MS-relateret træthed, såkaldt fatigue, er det en anderledes træthed, end mennesker, der ikke har sclerose, oplever. Mange vælger at omtale sclerosetrætheden som fatigue, for på den måde at gøre omverdenen opmærksomme på, at der ikke blot er tale om almindelig træthed.

Fatigue er et symptom ved MS, på samme måde som ændrede sanseindtryk, kraftløshed, synsforstyrrelser og balanceproblemer er det. Fatigue påvirker livskvaliteten betydeligt og kan gøre det vanskeligt at udføre selv de mest enkle aktiviteter i hverdagen. Energi og udholdenhed mindskes og dermed også det gåpåmod, der er brug for for at håndtere de andre symptomer, som MS-sygdommen ofte giver. Det er vigtigt, at familie, venner og andre pårørende forstår, at fatigue er et reelt, generende og svækkende symptom ved sclerosen. At følelsen af ikke at have kræfter til noget som helst skyldes sygdommen, og ikke at man er doven, passiv eller opgivende.

Sådan kan man sammenligne almindelig træthed med fatigue:

Almindelig træthed:

 • Er knyttet til energiforbrug
 • Er relativt let at rette op på igen
 • Har en stærk sammenhæng med specifikke fysiske og/eller psykiske faktorer

Fatigue:

 • Kan opstå selv ved små eller ingen anstrengelser
 • Trætheden forekommer hyppigere og er mere intens end almindelig træthed
 • Trætheden påvirker hverdagsaktiviteter i højere grad end almindelig træthed gør
 • Er sværere at rette op på igen
 • Der er ingen tydelig sammenhæng mellem fatigue og andre symptomer, eller de funktionsnedsættelser, man har af sclerosen
 • Kan forstærke andre MS-symptomer
 • Kan opstå uden tegn på depression
 • Fatigue bliver ofte forværret af varme

Fatigue ved MS – Træthed kan håndteres
Fatigue eller sclerosetræthed kan ikke sammenlignes med almindelig træthed hos raske mennesker. Fatigue er et ret almindeligt symptom ved MS. Alligevel oplever mange mennesker med MS, at de har svært ved at skabe forståelse for deres fatigue blandt fx familie, venner og arbejdskolleger.

Fatigue ved MS

Dette informationshæfte er skrevet til mennesker med MS, der døjer med fatigue, og det sætter blandt andet fokus på, hvordan man kan håndtere sclerosetrætheden i hverdagen. 

Læs informationshæftet her

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


MSguiden - Påvirkning af kognitive evner – hukommelse, indlæring og problemløsning

Påvirkning af kognitive evner – hukommelse, indlæring og problemløsning

5. september 2022

Ved MS kan der opstå kognitive påvirkninger, både i starten og senere i sygdomsforløbet, og nogle patienter kan opleve, at det er svært at huske og...

Forstå hvad der sker i hjernen ved MS

Forstå, hvad der sker i hjernen ved MS

4. september 2022

Introduktion til hjerneatrofi (hjernesvind) ved MS. Hjerneatrofi er en almindelig del af sygdomsbilledet ved multipel sclerose (MS) og kan opstå...

Håndtering af fatigue

Håndtering af fatigue

3. september 2022

Her kan du læse mere om, hvordan man kan øve sig i at håndtere sclerosetræthed, fatigue.