Om MS


MS og influenzavaccine

MS og influenzavaccine

Det er en god idé at lade sig vaccinere mod den almindelige sæson-influenza, når man har MS. Læs mere i denne artikel og få svar på de mest almindelige spørgsmål om influenzavaccination og MS.

Vejret bliver koldere og dagene bliver kortere, begge dele et sikkert tegn på, at vinteren og desværre også influenza-sæsonen, nærmer sig. Det betyder også, at det er tid til at overveje, om man skal lade sig vaccinere mod influenza. Hvis man vil vaccineres, er det bedst at få det gjort i november, inden virussen rigtigt får tag i danskerne.

Feber kan give pseudo-attak
Som regel giver influenza feber, og når man har MS, kan feber og aktivitet i immunforsvaret give forværringer af MS-symptomerne – det man kalder et pseudo-attak. Pseudo-attakket skyldes ifølge forskerne, at nervecellernes evne til at lede nerveimpulser gennem kroppen er meget temperaturfølsom. Det er også derfor, at nogle MS-ramte får forværret deres symptomer, hvis de opholder sig, hvor der er meget varmt.

De forværrede symptomer fra pseudo-attakket er som regel forbigående, men der er også en øget risiko for at få et reelt attak, hvis man får feber fx i forbindelse med influenza.

Hvad gør vaccinen?
Den grundlæggende idé med vacciner er, at man forbereder immunforsvaret på at bekæmpe en infektion, inden man får selve sygdommen.

peter

Professor dr. med., Peter Skinhøj, der har arbejdet med infektionssygdomme i mere end 35 år fortæller:
"Influenzavaccinen, der er en inaktiv udgave af den virus, man gerne vil undgå, aktiverer immunforsvaret. Når immunforsvaret én gang har været udsat for en bestemt infektion, kan det hurtigere reagere næste gang, det møder den samme infektion".
"Udfordringen er, at influenzavirus hele tiden ændrer sig (muterer) en lille smule, så immunforsvaret ikke altid kan genkende virus fra sæson til sæson. Derfor skal man også revaccineres inden hver influenzasæson med den vaccine, der beskytter mod den aktuelle udgave af virus", fortsætter Peter Skinhøj.

Kan influenzavaccinationen give forværringer af MS-symptomer? 
Nej! International forskning viser, at influenzavaccinationer hverken udløser attakker eller forværrer MS generelt.

"I Danmark gives kun influenzavacciner uden levende virus, og derfor er der ingen yderligere risiko ved at blive vaccineret mod sæsoninfluenza som MS-patient," understreger Peter Skinhøj.

Som ved al anden medicin kan der dog være andre mindre bivirkninger ved vaccinen, netop fordi idéen er at stimulere immunforsvaret. Tal med din læge om eventuelle bivirkninger.

Find den aktuelle indlægsseddel på Lægemiddelstyrelsens portal, Indlaegsseddel.dk 

Sygdomsdæmpende MS-behandling?
Forskellige typer MS-medicin virker på forskellige måder. Ved behandling med nogle typer medicin får man fuld effekt af en influenzavaccine, mens man ved andre typer MS-medicin kan have risiko for ikke at være helt dækket.

"Hvis man er i behandling med en type MS-medicin, der undertrykker immunforsvaret, bliver immunforsvaret ikke altid aktiveret af vaccinen, og den vil derfor ikke altid have den ønskede effekt. Men der er altså ikke nogen direkte sundhedsrisiko forbundet med at få influenzavaccine, selv om man er i behandling med immundæmpende medicin", påpeger Peter Skinhøj, der understreger, at det kan forholde sig anderledes ved vaccination mod andre sygdomme, fx gul feber, hvor man vaccineres med levende virus.

Hvis du er i behandling med sygdomsdæmpende (sygdomsmodificerende) medicin og er i tvivl, skal du tale med din neurolog, inden du lader dig vaccinere.

Gratis vaccination?
MS er som udgangspunkt ikke en af de kroniske sygdomme, der automatisk giver ret til gratis influenzavaccination. Tal med din neurolog/privatpraktiserende læge, om du kan komme i betragtning til gratis influenzavaccination fx hvis en influenzainfektion, efter lægens vurdering, udgør en sundhedsrisiko. 

  Alle personer over 65 år Førtidspensionister

  • Gravide (mere end 12 uger henne)
  • Overvægtige (BMI over 40)
  • Mennesker med kronisk sygdom
  • Personer med en immunnedsættende sygdom (Sundhedsstyrelsen betegner, i udgangspunktet, ikke MS som en immunnedsættende sygdom)

  Se hvilke kroniske sygdomme, der er omfattet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis man ikke er omfattet af det gratis vaccinationsprogram og gerne vil vaccineres mod almindelig sæsoninfluenza, kan man selv betale vaccinationen. Prisen kan variere, men ligger som regel mellem 100-200 kr. Kontakt din læge for at høre mere.

Læs mere om, hvem der er en del af det gratis vaccinationsprogram mod sæsoninfluenza på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Oktober 2020

Anbefalede artikler


MSguiden - Konsultation på MS-klinikken

Konsultation på MS-klinikken

6. september 2022

Her kan du læse mere om, hvordan du forbereder dig bedst muligt, inden du skal møde på MS-klinikken.

Livskvalitet og sclerose

Livskvalitet og sclerose

5. september 2022

Hvis du oplever, at dine MS-symptomer nedsætter din generelle livskvalitet, kan der være hjælp at hente – men det kræver, at du fortæller personalet...

Multipel sclerose og vaccination

Multipel sclerose og vaccination

Læs om MS og vaccinationer i denne informationsbrochure.