Om MS


Håndtering af fatigue

Seksualitet

Her kan du læse mere om, hvordan man kan øve sig i at håndtere sclerosetræthed, fatigue.

Når kortlægningen af personens fatigue er fuldført, består næste trin i at udarbejde en handlingsplan. Målet er at mindske eller fjerne de faktorer, der bidrager til fatigue, og at påvirke de primære og sekundære årsager til fatigue – alt sammen for at øge personens velbefindende. For at kunne nå målet har man ofte brug for hjælp fra et team, der er sammensat af flere forskellige faggrupper, som kan se på spørgsmålene ud fra forskellige vinkler. Et sådant team kan være forskelligt sammensat på forskellige klinikker, men oftest indgår den MS-ramte og dennes familie. Derudover er der mulighed for at en neurolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog og diætist kan deltage efter behov.

Da alle personer med MS har forskellige forudsætninger, findes der ikke en universalløsning, der fungerer for alle. Derfor skal man sommetider afprøve mange forskellige strategier, før man finder frem til en måde, der fungerer for og passer til den individuelle person. Med lidt udholdenhed er der store muligheder for at fjerne, eller i det mindste mindske trætheden til et acceptabelt niveau.

I sidste ende er det den individuelle person med MS, der har kontrollen og magten til at ændre sin livsstil for at mindske trætheden. At skaffe sig viden og lære mere om fatigue er en god måde til at mindske virkningen af de problemer, som fatigue forårsager. Familien bør helst inddrages i vidensindsamlingen, fordi det kan være svært for ens nærmeste at forstå, hvorfor man kan klare en opgave den ene dag og ikke den næste. Det er vigtigt for familien at forstå, at fatigue er et virkeligt, generende og svækkende MS-symptom, og at manglen på energi skyldes virkningerne af MS-sygdommen, og ikke at man ikke gider eller ikke vil. Familien kan også få brug for hjælp til at udføre visse opgaver og i fællesskab forandre måske hele familiens livsstil for at mindske trætheden og dermed øge livskvaliteten. Man håndterer fatigue ved at gøre noget ved de faktorer, der bidrager til fatigue. Og oftest foregår behandlingen af fatigue i flere trin.

Grundlæggende strategier til at håndtere fatigue:

  • Behandle andre sygdomme/tilstande, der kan forårsage fatigue.
  • Tilpasse eller afslutte lægemiddelbehandlinger med træthed som bivirkning i samråd med neurologen.
  • Behandle og minimere andre MS-symptomer. Sørge for så god søvn som muligt.
  • Sørge for at spise varieret og tilpas meget.
  • Motionere for at forbedre konditionen, få stærkere muskler og bedre balance. Det er også vigtigt at huske at strække ud.
  • Undgå at blive varm.
  • Føre aktivitetsdagbog for at opdage ting, der øger eller mindsker trætheden.
  • Bruge energibesparende strategier.
  • Behandle med lægemidler, der mindsker fatigue.

Læs mere om behandling af fatigue i artiklen om "Symptomdæmpende behandling".

Sanofi Genzyme har også udgivet en brochure "Fatigue ved MS", der kan downloades.

Anbefalede artikler


Livskvalitet og sclerose

Livskvalitet og sclerose

5. september 2022

Hvis du oplever, at dine MS-symptomer nedsætter din generelle livskvalitet, kan der være hjælp at hente – men det kræver, at du fortæller personalet...

Forstå hvad der sker i hjernen ved MS

Forstå, hvad der sker i hjernen ved MS

4. september 2022

Introduktion til hjerneatrofi (hjernesvind) ved MS. Hjerneatrofi er en almindelig del af sygdomsbilledet ved multipel sclerose (MS) og kan opstå...

MSguiden - Fatigue ved MS

Fatigue ved MS

Hvis du døjer med sclerosetræthed, også kaldet fatigue, vil vi anbefale brochuren "Fatigue ved MS", der både handler om symptomet fatigue og om...