Om MS


Årsager til MS

Årsager til MS

Her kan du læse mere om de mulige årsager til, at nogle mennesker udvikler MS.

Ingen kan med sikkerhed sige, hvad der forårsager MS. Man ved, at sygdommen ikke smitter, og at den kun er delvis arvelig. Neurologer og forskere diskuterer imidlertid, hvorvidt en kombination af miljø og genetiske faktorer kan være årsag til sygdommen. Blandt andet ved man, at personer med en speciel vævstype (lægefagligt taler man om væv med celler, der har molekylet HLA-DR2 på overfladen) har øget risiko for at blive ramt af MS. Denne vævstype er almindelig her på de nordlige breddegrader.

En anden mulig årsag, der diskuteres, er, om en bestemt type virus kan føre til udvikling af MS. For tiden forskes der meget på dette felt, og ny viden bliver hele tiden tilgængelig. Forhåbentlig fører denne viden til nye og forberede behandlingsmetoder.

Den internationale organisation International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC), der forsker i genetikken bag MS, har allerede identificeret mere end 200 genetiske variationer (2018), der ses hos MS-patienter, og der findes hele tiden flere.

Den næste store udfordring for forskersamarbejdet er at kortlægge præcist, hvilke immunceller og proteiner disse gener har indflydelse på, for i sidste ende at kunne fastslå genernes betydning for, om man udvikler MS.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


Introduktion til behandlingsmuligheder

4. september 2022

Her introducerer vi de forskellige behandlingsmuligheder, der er ved MS.

Hvad er et attak?

Hvad er et attak?

Cirka 85% af alle sclerose-ramte i Danmark får, til at begynde med, MS-typen attakvis sclerose. I denne artikel fortæller vi, hvornår man kalder en...

MSguiden - Sclerosehospitalerne i Danmark

Sclerosehospitaler

Scleroseforeningen driver to sclerosehospitaler i Danmark, et i Haslev på Sjælland og et i Ry i Midtjylland. Læs mere her.