Om MS


Sygdomsdæmpende medicin

Sygdomsdæmpende medicin

Sygdomsdæmpende eller sygdomsmodificerende medicin reducerer blandt andet antallet af attakker.

Det ligger i navnet, hvilken funktion sygdomsdæmpende medicin har: Den dæmper sygdommen ved at forhindre attaker og reducerer risikoen for funktionsnedsættelser. Sygdomsdæmpende medicin kaldes også sygdomsmodificerende medicin. Der er i dag mere end 10 forskellige typer sygdomsdæmpende medicin tilgængelig i Danmark.

MSguiden multipel sclerose behandling

1.- og 2. valgsbehandlinger

I det danske sundhedsvæsen er medicin til nogle sygdomme – blandt andet MS – delt op i 1.- og 2. linje-behandlinger. Der findes en behandlingsvejledning for MS med anbefaling af hvilken medicin, der ud fra visse lægefaglige kriterier bør gives i hvert enkelt sygdomstilfælde. Vejledningen udgives af Medicinrådet, som hører under Danske Regioner.

En national behandlingsvejledning gør, at alle patienter i landet, på tværs af regionerne, får de samme medicinske behandlingstilbud, alt efter hvordan deres sygdomsbillede lægefagligt vurderes.

I forhold til MS ser neurologen blandt andet på hyppigheden og sværhedsgraden af attakker og på patientens generelle funktionsniveau og beslutter på baggrund heraf, hvilken medicin der er bedst til den enkelte patient.

Man kan læse mere om Medicinrådet på Danske Regioners hjemmeside.

Læs mere om de enkelte behandlingstyper på Scleroseforeningens hjemmeside

Oktober 2020

Anbefalede artikler


MSguiden Hvordan påvirkes kroppen af MS?

Hvordan påvirkes kroppen af MS?

5. september 2022

MS er en neurologisk autoimmun sygdom. Her kan du læse mere om, hvordan sådan en sygdom opfører sig i kroppen.

Forstå hvad der sker i hjernen ved MS

Forstå, hvad der sker i hjernen ved MS

4. september 2022

Introduktion til hjerneatrofi (hjernesvind) ved MS. Hjerneatrofi er en almindelig del af sygdomsbilledet ved multipel sclerose (MS) og kan opstå...

MSguiden - Evalueringsskema

Evalueringsskema

3. september 2022

Med dette evalueringsskema kan du markere, hvor meget nogle af de mest almindelige MS-udfordringer påvirker dig i hverdagen.