Ledig

MSguiden - Ledig med MS

Står man uden arbejde og har MS, har man samme rettigheder og forpligtelser som alle andre uden arbejde – der findes dog en række støtteordninger.

Ledige MS-ramte er som udgangspunkt omfattet af de samme regler som alle andre ledige borgere, der ønsker at modtage arbejdsmarkedsydelser fra det offentlige. Hvis man har symptomer, der giver funktionsnedsættelser på grund af sclerose (MS), vil man sammen med det kommunale jobcenter skulle aftale det videre forløb, hvor en eller flere af nedenstående ordninger kan blive aktuelle i forhold til at finde nyt job.

Hvis man har fået konstateret MS, mens man har været ledig, eller hvis man har fået nye symptomer fra sygdommen (attak), der gør at ens arbejdsevne har ændret sig siden den seneste ansættelse, så kan det være relevant at se nærmere på de forskellige ordninger, der tilbydes, for at man kan komme tilbage i arbejde.

De forskellige ordninger er præsenteret i den rækkefølge, de typisk bliver aktuelle i i forhold til graden af hjælp man har brug for. 
Vær også opmærksom på, at nogle ordninger kun kan bevilges, hvis man allerede har forsøgt nogle af de mindre omfattende ordninger.

Målet er tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Støttemulighederne er:

  Som ledig er man omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats, hvis man modtager dagpenge eller kontanthjælp. Hør mere hos kommunens jobcenter eller hos din A-kasse.

  Du kan også læse mere på Borger.dk

  Revalidering eller omskoling er en mulighed, hvis sygdommen gør, at man ikke længere kan arbejde inden for det fag, man hidtil har arbejdet med. Revalidering giver mulighed for at lære et helt nyt fag eller bygge oven på de kompetencer, man allerede har.

  Du kan læse mere om revalidering på Borger.dk

  Man bliver indstillet til et ressourceforløb af kommunens rehabiliteringsteam, hvis man ikke længere er i stand til at varetage den type job, man hidtil har haft, og hvis andre indsatser ikke har hjulpet én tilbage til arbejdsmarkedet. Ressourceforløbet tilbydes som regel til borgere, hvis situation skyldes andre ’komplekse udfordringer’, end at de 'blot' er uden arbejde, fx at de har fået en kronisk sygdom, der påvirker deres arbejdsevne, som MS-ramte kan opleve.

  Forløbet tilrettelægges af kommunens jobcenter og kan typisk indeholde virksomhedspraktik, træning eller mentorstøtte mv.

  Du kan læse mere på Borger.dk 

  For at blive bevilget et fleksjob skal man opfylde en række kriterier, der er nærmere beskrevet på Borger.dk. Under fleksjobordningen er der mulighed for at aftale forskellige typer fleksibilitet i ansættelsen fx faste hvilepauser, fleksible møde- og fyraftenstidspunkter, nedsat arbejdstid eller færre arbejdsdage.

  Reglerne er komplicerede, kontakt derfor din fagforening eller kommunens jobcenter for at få svar på, hvilke regler der gælder i din situation.

  Du kan læse mere om fleksjobordningen på Borger.dk

  Førtidspension tildeles borgere, der ikke længere kan være på arbejdsmarkedet fx på grund af kronisk sygdom. Førtidspension tildeles kun, når alle andre muligheder og støtteordninger er afprøvet uden succes.

  Er man blevet tildelt førtidspension og alligevel har energi og overskud til at arbejde nogle timer om ugen, kan man blive ansat i et job med løntilskud – det der tidligere blev kaldt et 'skånejob'.

  Du kan også læse mere på Borger.dk 

Denne artikel er revideret i foråret 2019 i samarbejde med selvstændig socialrådgiver, Stine Stenholt – men da arbejdsmarkedsreglerne ændrer sig løbende, vil vi kraftigt opfordre dig til også at undersøge de gældende regler på Borger.dk, hos din fagforening eller hos jobcentret i din kommune.

Oktober 2020 

Anbefalede artikler


Arbejde og MS

Arbejde og MS

Læs om arbejdslivet med MS og få gode råd om, hvilke overvejelser du kan gøre dig, inden du taler med din arbejdsgiver om din sygdom.

MSguiden - Magasinet Mand med MS

Magasinet Mand med MS

Mand med MS sætter fokus på de udfordringer, der kan være ved at være mand med en kronisk sygdom

MSguiden - Magasinet Kvinde med MS

Magasinet Kvinde med MS

Nu er vores populære magasin Kvinde med MS kommet i en elektronisk udgave, der kan ses eller downloades elektronisk, når det passer dig.