SPS-ordningen

MSguiden - Under uddannelse, SPS-ordningen

Hvis du er under uddannelse og har sclerose (MS), kan du få hjælp til at gennemføre uddannelsen med SPS-ordningen.

SPS står for 'Specialpædagogisk støtte' og er et tilbud til mennesker, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det lyder måske voldsomt, men ordningen favner meget bredt og henvender sig til alle typer af funktionsnedsættelser, lige fra ordblindhed til autismespektrum-forstyrrelser og mennesker med spastiske lammelser.

Under SPS-ordningen er det både muligt at blive tildelt praktisk hjælp og forskellige tekniske hjælpemidler, alt efter hvor ens udfordring ligger.

Hjælpemidler kan fx være:

  • Særlige stole eller arbejdsborde
  • Computerprogrammer fx til talegenkendelse eller oplæsning
  • Ergonomiske hjælpemidler fx tastatur eller mus
  • Skærmfilter til computeren for højere kontrast
  • Diktafon, så man kan optage undervisningen i stedet for at skrive noter

Praktisk hjælp kan fx være sekretærhjælp eller en handicaphjælper på uddannelsesstedet. Man kan også søge om at få praktisk hjælp på studierejser, der er obligatoriske for uddannelsesforløbet og under obligatoriske praktikforløb.

Der er mulighed for at få ekstra tid ved eksamener og prøver, fx hvis ens MS gør, at man arbejder langsommere end raske medstuderende. Man ansøger om at blive eksamineret på særlige vilkår (dispensation) hos studierådet på den uddannelse, hvor man er indskrevet.

Reglerne er beskrevet i forskellige lovgivninger, der ændres fra tid til anden, så vi vil anbefale, at man kontakter sin studievejleder eller læser mere på  Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside, hvor de aktuelle regler er nærmere forklaret.

Oktober 2020

Anbefalede artikler


Sandhed eller udfordring?

Sandhed eller udfordring?

3. september 2022

Spil en omgang 'Truth or Dare' for at udfordre dig selv og dit liv med MS.

MSguiden - Evalueringsskema

Evalueringsskema

3. september 2022

Med dette evalueringsskema kan du markere, hvor meget nogle af de mest almindelige MS-udfordringer påvirker dig i hverdagen.

MSguiden - Magasinet Ung med MS

Magasinet Ung med MS

Ung med MS sætter fokus på de udfordringer, der kan være ved at være ung med en kronisk sygdom.